Privātuma politika

Juridiskie paziņojumi


Šīs mājas lapas saturs ir paredzēts tikai informatīvam nolūkam. Tas nav uzskatāms un izmantojams kā profesionāls (juridisks vai cita veida) padoms.

Tīmekļa vietnē publicētā informācija neveido advokāta un klienta attiecības vai citas līgumiskās attiecības ar jebkuru personu jebkurā jurisdikcijā. Advokāta un klienta attiecības tiek veidotas saskaņā ar tiesību aktiem, kas ir spēkā valstī, kurā atrodas ZAB “Repšs&Kvēps”, un pamatojoties uz rakstisku līgumu. Neviens no tīmekļa vietnē paustajiem viedokļiem nenodrošina un neapsola konkrētu iznākumu nevienā jautājumā.

Šajā mājas lapā publicēto materiālu izmantošana un saites izveidošana uz šo mājas lapu atļaujama tikai ar iepriekšēju, skaidri norādītu piekrišanu, ko var iegūt, nosūtot pieprasījumu uz birojs@repsskveps.lv

 

Privātuma politika


Kā vairums tīmekļa vietņu, ZAB “Repšs&Kvēps” vāc datus par tīmekļa vietnes www.repsskveps.lv  apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju saprast, cik noderīga ir tīmekļa vietne un kā to varētu uzlabot.

ZAB “Repšs&Kvēps” datu vākšanas praksi nosaka šī Privātuma politika, kas ietver sīku informāciju par to, kādus datus ZAB “Repšs&Kvēps” vāc, kā tos izmanto un kurš tiem piekļūst.

Jūsu datu pārzinis

ZAB “Repšs&Kvēps” ir Jūsu personas datu pārzis.

ZAB “Repšs&Kvēps” ir Latvijas Zvērinātu advokātu padomē reģistrēts zvērinātu advokātu birojs, kam pieder šī tīmekļa vietne.

Mūsu kontaktinformācija:
Adrese: Raiņa bulvāris 3-7, Rīga LV-1010
E-pasts: birojs@repsskveps.lv

ZAB “Repšs&Kvēps” vāktie un izmantotie dati

Reģistrācijas žurnāls

Serveris, kurā izvietota ZAB “Repšs&Kvēps” tīmekļa vietne, arī var reģistrēt Jūsu nosūtītos pieprasījumus (Jūsu atvērtās tīmekļa adreses, Jūsu izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus.

Tādu datu vākšanas un izmantošanas pamats ir mūsu tiesiskā interese nodrošināt ZAB “Repšs&Kvēps” tīmekļa vietnes tehnisku pieejamību un drošību.

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat vietni. Tas ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu darbības un izvēli (piereģistrēšanos, valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles) pēc laika, lai Jums nebūtu atkārtoti tā jānorāda ikreiz, kad Jūs atgriežaties vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu.

Kā ZAB “Repšs&Kvēps” izmanto sīkdatnes?

ZAB “Repšs&Kvēps” tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu Jūsu IP adreses un pārlūkošanas informāciju, Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes vai laiku, ko Jūs pavadījāt katrā lapā, un ļautu tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu sistēmu un izvēli.

Citas sīkdatnes ļauj ZAB “Repšs&Kvēps” sekot līdzi tīmekļa vietnes datplūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar tīmekļa vietni – ZAB “Repšs&Kvēps” izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu apmeklētāju pieredzi.

Sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē tikai tad, ja Jūs piekrītat (ja vien sīkdatnes nav vajadzīgas tīmekļa vietnes tehniskai funkcionēšanai). Tomēr jāņem vērā, ka, ja Jūs nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, tīmekļa vietnes atsevišķas funkcijas var nefunkcionēt pienācīgi vai nestrādāt vispār.

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir ZAB “Repšs&Kvēps” tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Kad sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu izvēli vai statistikas nolūkā, tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.

Kā kontrolēt sīkdatnes?

Jūs varat kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles – sīkāku informāciju skatīt http://www.youronlinechoices.com/. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un Jūs varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā Jums ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad Jūs apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

Kas var piekļūt Jūsu datiem

Dati, ko mēs vācam, ir pieejami mūsu darbiniekiem un sadarbības partneriem, kas ir atbilstoši pilnvaroti piekļūt šiem datiem tādā apmērā, kāds nepieciešams šiem pārstāvjiem, lai veiktu tiem uzdotos uzdevumus.

Cik ilgi ZAB “Repšs&Kvēps” uzglabā datus?

ZAB “Repšs&Kvēps” izmanto vāktos statistikas datus analīzes nolūkā trīs gadus.

Sīkdatnes ir parasti derīgas īsāku termiņu (dienu, nedēļu vai mēnesi), dažos gadījumos tās ir derīgas vienu gadu.

Jūsu tiesības un kā tās izmantot

Sazinoties ar ZAB “Repšs&Kvēps” pa e-pastu birojs@repsskveps.lv, Jūs varat īstenot savas tiesības:
  • - pieprasīt piekļūt Jūsu personas datiem;
  • - pieprasīt labot Jūsu personas datus;
  • - pieprasīt dzēst Jūsu personas datus;
  • - atsaukt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, ja piemērojams.
Dažos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi.

Jūs varat izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem ES un nacionālajiem tiesību aktiem.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, ZAB “Repšs&Kvēps” saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu mūsu vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumus, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Jūs esat noslēdzis ar ZAB “Repšs&Kvēps”.

Jūs varat atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai šeit: Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādu iestāžu kontaktinformāciju var atrast http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.