Komanda

Vietējiem un starptautiskiem klientiem mēs piedāvājam juridiskos pakalpojumus ar biznesu saistītās lietās civiltiesību, administratīvo tiesību jomās, kriminālprocesā un valsts pārvaldes jautājumu risināšanā.

Agris Repšs

Vadošais partneris, zvērināts advokāts
Agris ir pieredzējis advokāts, ar vairāk nekā divdesmit gadu darba pieredzi strīdu risināšanas un šķīrējtiesu jomā un tiesvedībās, kas klientiem piedāvā efektīvus un personalizētus juridiskos risinājumus.

Vairāk nekā divdesmit gadus praktizējis vienā no Latvijas labākajiem juridiskajiem birojiem – Sorainen, tā gūstot dziļu un vispusīgu pieredzi par strīdu risināšanu un arbitrāžu gan Latvijas, gan arī starptautiskajā līmenī. Kā partneris vadījis vairākas prakses grupas, tādējādi gūstot padziļinātu izpratni par uzņēmējdarbību kopumā regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī specializējoties starptautiskajā tirdzniecībā, jūrniecībā, IT un komunikāciju jomā, datu aizsardzības un intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā.

Veiksmīgi pārstāvējis klientus daudzās tiesvedībās civilajās, administratīvajās un šķīrējtiesās.

Darbojas LTRK Šķīrējtiesā kā šķīrējtiesnesis.

Agrim ir daudz publikāciju un viņš ir uzstājies ar lekcijām gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Agris sekmīgi pārstāvējis Lietuvas investoru E Energija Latvijas pirmajā ICSID lietā pret Latvijas valsti.  
Agris veiksmīgi pārstāvēja Vienna Insurance Group Stokholmas tirdzniecības kameras (SCC) šķīrējtiesas institūta šķīrējtiesā saistībā ar strīdu, kas izcēlās pēc tam, kad klients bija iegādājies Latvijas apdrošināšanas sabiedrību.

Agris bija viens no advokātiem, kas dabojās pārstāvot Latvijas valsti Parex bankas pārņemšanā un tai sekojošajā Satversmes tiesas lietā.

Ilgstošajā tiesvedību praksē Agris ir pārstāvējis klientus sarežģītās deliktu lietās, piemēram, strīdos, kas radušies no elektroierīču radītā kaitējuma personai, būves sabrukšanas radītā kaitējuma personām, aviokatastrofā bojā gājušo prasībā pret apdrošināšnas sabiedrībām un citās sarežģītās tiesvedībās.

Agris ir minēts arī “The Legal 500”, “Chambers & Partners” un “Chambers Europe” direktorijās.
Agrim ir plaša pieredze, pārstāvot klientus starptautisko kravas pārvadājumu strīdos gan pa dzlezceļu, autoceļiem, gan jūras pārvadājumos, kā arī jūras un kuģošanas, kuģu būves strīdos.

Grāmatas:
 1. Chance, C. (2016). International Mediation Guide, Second Edidtion. P 56, Agris Repšs co-authoring Latvian chapter.
 2. Set of authors. (2016). International Mediation Guide. 2nd edition. P 57,  Agris Repšs co-authoring Latvian chapter.
 3. Set of authors. (2015). Promotional games and contests in the EU possibilities and pitfalls. P 31-33,  Agris Repšs co-authoring Latvian chapter.
 4. Doris, P. (2014). Getting The Deal Trough: Enforcement of Foreign Judgments 2015. P 80. Agris Repšs co-authoring Latvian chapter.
 5. Burkevics, A., Repšs, A. (2014). A Guide to Hiring and Firing in Latvia.
 6. Set of authors. (2013). Getting the Deal Through: e-Commerce 2014 the Latvian chapter. P 82-88,  Agris Repšs co-authoring Latvian chapter.
 7. Sadowski, W. (2011). The rebirth of arbitration in central and eastern Europe. Global Arbitration Review journal. Vol. 5/3. Agris Repšs co-authoring Latvian chapter.
 8. Set of authors. (2006). The International Comparative Legal Guide: International arbitration 2006. P 267. Agris Repšs co-authoring Latvian chapter.
 9. Burkevics, A., Repšs, A. (2014). A Guide To Hiring And Firing In Latvia.
 10. Bičevskis, M., Kvēps, M., Repšs, A. (1996). Veksel̦tiesības.
   
Publikācijas:
 1. 25.03.2019., iTiesības - Komerciālā pirkuma līguma zelta likumi
 2. 26.09.2019., Publisko iepirkumu likums - Atkal grozīts Publisko iepirkumu likums
 3. 21.05.2018., Diena - Par valsts labo vārdu domājot
 4. 27.06.2018., iFinanses - Valūtas kursu svārstību risks starptautiskajos līgumos
 5. 26.01.2017., iFinanses - Kurš ir tiesīgs parakstīties uz preču pavadzīmes?
 6. 26.01.2017., iTiesības - Jaunais iepirkumu likums būtiski uzlabos iepirkumu procedūru
 7. 08.05.2017., iTiesības - Komerciālā pirkuma līgums un tā tiesiskais regulējums
 8. 09.03.2016., Nekustamo īpašumu nodoklis - Jaunas nekustamā īpašuma nodokļa regulējums Rīgā:2. daļa
 9. 21.10.2015. iFinanses - Nekustamā īpašuma elektroniskās izsoles. 1.daļa
 10. 06.11.2015. iFinanses - Nekustamā īpašuma elektroniskās izsoles. 2.daļa
 11. 05.08.2014., iFinanses - Distances līgums patērētāju tiesībās – jauns regulējums
 12. 11.09.2011., Civilprocesa likums - Grozījumi Civilprocesa likumā paātrinās lietu izskatīšanu tiesā
 13. 20.05.2010. iFinanses - Komerciālā pirkuma līgums, tā tiesiskais regulējums
 14. 14. 05.06.2009., iFinanses - Pirkuma līgumi ar ārvalstu partneriem – atslēga niansēs
 15. 15. 14.09.2009., Dienas Bizness - Vai zināt, kādu mūziku klausās Jūsu darbinieks?

Mārtiņš Kvēps

Padomnieks, zvērināts advokāts
Mārtiņš ir pieredzējis tiesvedību advokāts, kurš savā vairāk nekā divdesmit gadus ilgajā praksē ir piedalījies daudzās sabiedrībā zināmās tiesvedībās. Mārtiņa pieredze un unikālā spēja plānot strīdu un tiesvedību stratēģiju ir tas, kādēļ klienti uztic viņam vest lietas. Viņa pieredze un spēja praksē piemērot izcilās akadēmiskā tiesību zināšanas lietās ļauj atrast izveidot efektīvu un drosmīgu tiesvedības taktiku, kas ļauj tiesā panākt klientam vēlamo rezultātu.

Mārtiņa specializācija ir M&A darījumi, komercsabiedrību dalībnieku strīdi un konkurences tiesības, banku un finanšu tiesības, enerģētikas tiesības, balto apkaklīšu un ekonomiskie noziegumi.

Par Mārtiņu runā viņa vestās lietas tiesu zālē, par kurām runā prese un sabiedrība.

Mārtiņš veiksmīgi aizstāvēja tiesā visās instancēs Daini Rūtenbergu slavenā “salauztā slotaskāta krimināllietā”. 2014. gada 10. martā Rūtenbergs nejauši gāja garām Eiropas mājai Aspazijas bulvārī, kur notika Latvijas Krievu savienības organizēts pikets “Krimas atbalstam”. Dzirdot piketētājus kliedzam “Rossija, Rossija!”, viņš izrāva Krievijas karoga kātu no Krievijas pilsoņa Staņislava Razumovska rokām un pārlauza karoga kātu, kas bija ražots no neizturīga materiāla. Razumovskis iesniedza prasību pret Rūtenbergu tiesā, un sākās vairāk nekā gadu ilgs tiesas process.

Mārtiņš pārstāvēja vienu no pasaules labākajiem bokseriem Mairi Briedi starptautiskā sporta šķīrējtiesā saistībā ar Pasaules boksa Supersērijas boksa cīņas strīdīgo rezultātu ar poļu bokseri Kšištofu Glovacki.
Mārtiņš pārstāv tiesā bijušo Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimševicu.  

Mārtiņš ir pārstāvējis Latvijas Futbola federāciju tās biedru sapulcēs un saistītajos jautājumos ar Latvijas Futbola federācijas vadības maiņu, kā arī Latvijas nacionālās futobola izlases glavenā trenera maiņu.
Mārtiņš pārstāvēja Rīgas brīvostas pārvaldnieku Leonīdu Loginovu gan kriminālprocesā, kas saistīts ar viņa amatpersonas darbību.

Mārtiņš palīdzējis akcionāriem vairāku lielu Latvijas komercsabiedrību akcionāru strīdos, cita starpā tādās zināmās sabiedrībās kā Olainfarm un Liepājas metalurgs.

Grāmatas:
 1. Bičevskis, M., Kvēps, M., Repšs, A. (1996). Veksel̦tiesības.

Publikācijas:
 1. 09.09.2019., Jurista vārds - Pārdomas pēc EST procesa Rimšēviča un ECB prasībās pret Latviju

Māra Zepa

Zvērināta advokāte
Māra ir pieredzējusi advokāte un maksātnespējas procesa administratore, kas jurisprudencē ir jau vairāk kā 20 gadu. Savā vairāk kā 15 gadu praksē maksātnespējas lietās Māra kā administratore ir administrējusi ievērojama skaita komercsabiedrību maksātnespējas procesus.

Māra pārstāv klientus komerctiesībās, maksātnespējas lietās, uzņēmumu restrukturizācijas, to pirkšanas un pārdošanas, nekustamā īpašuma jautājumos un darījumos, kā arī pārstāv klientu interses dažādās civillietās un administratīvajās lietās.

Rita Vanaga

Zvērināta advokāta palīgs
Ritai ir septiņu gadu praktiskā juridiskā darba pieredze, galvenokārt strādājot administratīvo un civiltiesību jomās. Pēdējos gados profesionālā darbības joma paplašināta, strādājot arī ar krimināltiesībām, starptautiskajām un Eiropas Savienības tiesībām, kā arī piedaloties tiesvedību procesos.

Rita ir ieguvusi tiesību bakalaura un maģistra grādu ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās, kā arī Latvijas jurista kvalifikāciju Rīgas Juridiskajā augstskolā. Rita ir ieguvusi arī dabaszinātņu maģistra grādu ģeogrāfijā, specializējoties telpiskās plānošanas jautājumos.

Specializācija: Kompleksu juridisku jautājumu izpēte un risināšana saistībā ar komerctiesību, teritorijas plānošanas, būvniecības un nekustamo īpašumu jautājumiem.